Ветмедицина Чернігівщини

Інформаційний сайт,
що висвітлює аспекти роботи служби ветеринарної медицини регіону, діяльність державних ветеринарних установ та приватних фахівців ветеринарної медицини, які процюють за ліцензіями.

Щодо адміністративної відповідальності за порушення законодавства про ідентифікацію тваринУКРАЇНА

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

09.02.2015 № 01-02-1-28/212

Начальникам управлінь ветеринарної медицини в районах, містах

Доводимо до Вашого відома, що  з 01 січня 2015 року відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» від 14.08.2014 № 1648-VII та керуючись ст.238 Кодексу про адміністративні правопорушення України державні інспектори ветеринарної медицини можуть розглядати справи пов’язанi з порушеннями правил щодо карантину тварин та iнших ветеринарно-санiтарних вимог (стаття 107), вимог законодавства про iдентифiкацiю та реєстрацiю тварин (стаття 107-2) та накладати відповідні адміністративні стягнення.

Стаття 238. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, ветеринарна міліція.

Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбачені ст.107 та ст.107-2.

Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладають адмiнiстративнi стягнення:

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступники, головний державний інспектор ветеринарної міліції Міністерства  внутрішніх  справ  України  - штраф  на громадян до десяти (170 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, фізичних осіб -  підприємців,  уповноважених  осіб, посадових осіб - до двадцяти (340 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні  державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим,   областей,   міст  Києва  та  Севастополя,  на державному  кордоні  та транспорті  та  їх  заступники,  державні інспектори  ветеринарної  медицини  центрального органу виконавчої влади,   що   реалізує  державну  політику  у  сфері  ветеринарної медицини,  інспектори ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ  України,  головні  державні інспектори ветеринарної міліції

Автономної  Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - штраф  на  громадян до дев’яти (153 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,   фізичних   осіб  -  підприємців,  уповноважених  осіб, посадових  осіб  -  до  дев’ятнадцяти (323 грн)  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головнi державнi iнспектори ветеринарної медицини мiст, районiв та їх заступники, державнi iнспектори ветеринарної медицини в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, на державному кордонi та транспортi, державнi iнспектори ветеринарної медицини на державному кордонi та транспортi, державнi iнспектори ветеринарної мiлiцiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя - штраф на громадян до восьми (136 грн) неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, фiзичних осiб - пiдприємцiв, уповноважених осiб, посадових осiб - до вiсiмнадцяти (306 грн)  неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

державнi iнспектори ветеринарної медицини мiст, районiв, районiв у мiстах, завiдуючi лабораторiями ветеринарно-санiтарної експертизи на ринках, iнспектори ветеринарної мiлiцiї мiст i районiв — штраф на громадян до семи (119 грн) неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - до сiмнадцяти (289 грн) неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Державними iнспекторами ветеринарної медицини мiст, районiв, районiв у мiстах, завiдуючими лабораторiями ветеринарно-санiтарної експертизи на ринках, iнспекторами ветеринарної мiлiцiї мiст i районiв штраф може стягуватися на мiсцi з громадян у розмiрi трьох (51 грн) неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з фiзичних осiб - пiдприємцiв, уповноважених осiб, посадових осiб - у розмiрi дев’яти (153 грн ) неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Стаття 107-2. Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин.

Порушення вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин:

  •  неподання для реєстрації даних проідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;
  •  переміщення тварин без ідентифікаційних документів;
  •  проведення забою, утилізації неідентифікованих та незареєстрованих тварин;
  •  неподання для реєстрації даних про господарства, що здійснюють забій та утилізацію тварин;
  •  неподання для реєстрації даних про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
  •  здійснення продажу, проведення виставок і штучного осіменіння неідентифікованих та незареєстрованих тварин - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти (51-85 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб - від п’яти до десяти (85-170 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин строків внесення до Єдиного державного реєстру тварин встановлених законом даних щодо тварин, або строків оформлення та видачі ідентифікаційних документів тварини - тягнуть за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від десяти до п’ятнадцяти (170-255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вимагання не передбачених законом даних або документів для внесення до Єдиного державного реєстру тварин - тягне за собою накладення штрафу на уповноважених осіб від десяти до п’ятнадцяти (170-255 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти (85-170 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на фізичних осіб - підприємців, уповноважених осіб - від десяти до двадцяти (170 - 340 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Начальник головного управління
підпис
В.Д.Кульбако
Ключові слова: штраф, адміністративна відповідальність, ідентифікація тварин

Мапа регіонів

На жаль, Ви використовуєте застарілу версію оглядача, що не підтримує відображення інтерактивної карти.

Натисніть мапу для вибору регіону

Навіґація